atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Camelina sativa (L.) Crantz [🔉 ka·me·li·na sa·t·wa]

lnicznik siewny, lnianka siewna
Camelina sativa
kwiatostany; copyright © by Robert Kiedrowski
Camelina sativa
kwitnące rośliny
Camelina sativa
łuszczynki
Camelina sativa (lnicznik siewny)
Camelina sativa (lnicznik siewny)
Camelina sativa (lnicznik siewny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Camelina (lnicznik)kl 8398kl 8400
  
↓nierośliny nagie lub z rozproszonymi, przeważnie ±przylegającymi włoskami rozgałęzionymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Owocostan (7) 10 – 20 (25) cm długości. Łuszczynki przeważnie wąsko gruszkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  ssp. sativa
  
  
↑nie rośliny gęsto ±odstająco owłosione włoskami pojedynczymi i rozgałęzionymi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Owocostan (7) 11 – 25 (35) cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
  ssp. zingeri Mirek ≡ C. s. ssp. pilosa (DC.) N. Zinger p.p.
  

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Camelina sativa (lnicznik siewny)
Dawna uprawiana na lekkich glebach roślina oleista. Obecnie jako chwast w uprawach.

Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Eurazja, Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Camelina sativa (lnicznik siewny)szukają jej! na Bazarze Roślinnym #1
🌱
Jednoroczna roślina uprawna, oleista (olej rydzowy) o niskich wymaganiach glebowych i wodnych oraz krótkim okresie wegetacji. Stosowana jako międzyplon i plon wtóry.

Jednoroczna roślina uprawna, oleista (olej rydzowy) o niskich wymaganiach glebowych i wodnych oraz krótkim okresie wegetacji. Stosowana jako międzyplon, o charakterze wymarzającego zielonego nawozu i plon wtóry.
wysokość: 0.3 – 1.2 m

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: znosi suszę
☷ gleba: uboga

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże ubogie

Dobrze rośnie na glebach lekkich, toleruje suszę. Nasiona dobrze kiełkują w suchej glebie.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu

lepszy rydz niż nic

To znane przysłowie odnosi się nie do grzyba (w takim kontekście zresztą nie ma większego sensu bo rydz to grzyb wysoko ceniony) ale właśnie do lnicznika siewnego (Camelina sativa).

space

Przysłowie nawiązuje do niewielkich wymagań uprawowych lnicznika, są one znacznie niższe niż w przypadku rzepaku, zwłaszcza odnośnie gleby i długości okresu wegetacji, co umożliwia uprawę w wyższych położeniach nad poziomem morza. Lnianka dawała plon nawet tam, gdzie nie można było liczyć na zysk z innych upraw.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190613.1.jmak - Camelina sativa (lnicznik siewny); wsch. Niemcy
190613-1
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/ #3

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Camelina sativa (L.) Crantz [🔉 ka·me·li·na sa·t·wa](pl) lnicznik siewny · lnianka siewna
(lat.) satvus, -a, -um adj.
uprawny, uprawiany, siewny, ogrodowy, sadowniczy; częsty epitet gatunków uprawianych; od lat. czasownika sero, -ere - siać