atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Dipsacus laciniatus L.

szczeć wykrawana
Dipsacus Dipsacus Dipsacus DipsacusDipsacusszczeć pospolita (Dipsacus sylvestris)szczeć owłosiona (Virga pilosa)