atlas-roslin.pl

lista roślin chronionych

inne grupy i rodziny chronionych roślin naczyniowych

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony, przy czym przypis (3) z ustawy (ochrona bez wyłączeń gospodarczych) jest tu oznaczony przez: !!!; załącznik 1 to gatunki podlegające ochronie ścisłej, załącznik 2 to gatunki chronione częściowo; pełnym tekstem informacje te są podana na stronie gatunku
len włochaty (Linum hirsutum)
f
Linum hirsutum
len włochaty

1.273 ochr. czynna
tocja karpacka (Tozzia carpatica)
f
Tozzia carpatica
tocja karpacka

1.320 bez odstępstw
objaśnienie skrótów