atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Lamiales » Fam.Lentibulariaceae » Utricularia »

Utricularia vulgaris L. [🔉 * wul·ga·ris]

pływacz zwyczajny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Utricularia vulgaris
pęd, widoczne pączki przetrwalnikowe (turiony); 21.09.2003, Wdzydzki Park Krajobrazowy; copyright © by Paweł Garski
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris
kwiatostan
Utricularia vulgaris
szczyt kwiatostanu, kwiaty
Utricularia vulgaris
pokrój, na szczycie pączek przetrwalnikowy (turion)
Utricularia vulgaris
pęd boczny
Utricularia vulgaris
pułapka
Utricularia vulgaris
pułapka
Utricularia vulgaris
pułapki
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Utricularia (pływacz)kl 5589kl 9162

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Do 2014r. podlegał ochronie (ochronie podlegał cały rodzaj). Teraz nie jest chroniony a ochronie podlegają wyspecyfikowane, pozostałe gatunki rodzaju.
Utricularia vulgaris
leśne jeziorko z kwitnącymi roślinami
ekologiczne liczby wskaźnikowe Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny)
Częsty. Wody stojące.Częsty. Wody stojące.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — roślina wodna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne
treść specjalna [grupy uzytkowe] do usunięcia

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090713.2.pkob - Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny); ok. Lubska, woj. lubuskie
090713-2
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20191021.1.jkr - Utricularia vulgaris (pływacz zwyczajny); Golejów k. Staszowa
191021-1
leg. Jerzy Kruk
/Golejów k. Staszowa/ #2