takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.174)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Viola epipsila Ledeb.

fiołek torfowy
Viola epipsila
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila

cechy charakterystyczne

Bylina. Z wydłużonego, cienkiego, długo członowanego kłącza wyrastają 2(3) liście odziomkowe.

space

Kwitnienie maj-czerwiec.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.174 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Torfowiska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów.