Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila

cechy charakterystyczne

Bylina. Z wydłużonego, cienkiego, długo członowanego kłącza wyrastają 2(3) liście odziomkowe.

space

Podkwiatki wyraźnie w górnej 1/3 szypuły. Kwiaty 1.5-2cm długości, z ostrogą 2(3)× dłuższą niż przydatki działek; niebieskawe.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.174 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Viola epipsila (fiołek torfowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Viola epipsila (fiołek torfowy)
Występuje na glebach mokrych, przeciętnie żyznych lub żyznych, kwaśnych lub obojętnych, mineralnych lub organicznych (na torfowiskach). Najczęściej w łęgach ze związku All.Alno-Ulmion, radziej w olszynach All.Alnion glutinosae i kwaśnych młakach niskoturzycowych All.Caricion fuscae.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów.

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
wystepowanie - Viola palustris (fiołek błotny)
Viola palustris
fiołek błotny
mieszaniec ⇒
Viola ×ruprechtiana
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji