atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.174)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Viola epipsila Ledeb. [🔉 wi·o·la *]

fiołek torfowy
Viola epipsila
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila
Viola epipsila

cechy charakterystyczne

Bylina. Z wydłużonego, cienkiego, długo członowanego kłącza wyrastają 2 (3) liście odziomkowe.

space

Kwitnienie maj – czerwiec.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.174 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Viola epipsila (fiołek torfowy)
Występuje na glebach mokrych, przeciętnie żyznych lub żyznych, kwaśnych lub obojętnych, mineralnych lub organicznych (na torfowiskach). Najczęściej w łęgach ze związku All.Alno-Ulmion, radziej w olszynach All.Alnion glutinosae i kwaśnych młakach niskoturzycowych All.Caricion fuscae.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥50%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
a) bezpośrednia obserwacja
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów.

mieszaniec Viola epipsila Ledeb.

Viola ×ruprechtiana
Viola epipsila × palustris
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Viola palustris · fiołek błotny
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]