atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Iris germanica L. [🔉i·ris *]

kosaciec bródkowy, irys bródkowy, kosaciec niemiecki