atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.330)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Chamorchis alpina (L.) Rich.

potrostek alpejski
Chamorchis alpina Rich. · Chamorchis alpinus Rich. · Herminium alpinum (L.) Lindl.
Chamorchis alpina
13.08.2003, Tatry; copyright © by Antoni Mielnikow
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina (potrostek alpejski)
Chamorchis alpina (potrostek alpejski)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 713
Kwiaty na szypułkach. Kwiatostan 3 – 12-kwiatowy.
Warżka języczkowata, czasem niewyraźnie łatkowana, 3 – 4 mm długości.
Zewnętrzne listki okwiatu żółtawe, żółtobrązowe, podługowato-jajowate lub lancetowate.
Liści 3 – 7, szydlaste, mięsiste, w rozecie w nasadzie pędu.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.330 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Chamorchis alpina (potrostek alpejski)
wystepowanie
o mapie występowania
W piętrze alpejskim Tatr, na stromych zboczach i halach, na glebach nawapiennych, świeżych, umiarkowanie żyznych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090713.3.kc - Chamorchis alpina (potrostek alpejski); czerwony szlak na Ciemniak
090713-3
leg. Krzysztof Ciesielski
/czerwony szlak na Ciemniak/ #8