atlas-roslin.pl

Centaurea jacea L. [🔉 cen·ta͡u·re·a *]

chaber łąkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Centaurea jacea
pokrój
Centaurea jacea
pędy z kwiatami
Centaurea jacea
pąk kwiatostanowy, listki okrywy koszyczka z przyczepkami, przyczepki okrągławe, całobrzegie lub strzępiaste, niekiedy regularnie frędzlowane, przyczepki na szczycie zaokrąglone i przylegające
Centaurea jacea
kwiaty, widok z góry
Centaurea jacea
przekrój koszyczka
Centaurea jacea
pąk kwiatostanowy, listki okrywy koszyczka
Silene inflata
Silene inflata
cechy diagnostyczne w kluczu:Centaurea (chaber)kl 1301

uwagi

Gatunek bardzo zmienny, tworzy wiele odmian.
cechy diagnostyczne w kluczu:Centaurea (chaber)kl 1301

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Pospolity. Łąki, pastwiska, murawy, przydroża, zarośla i skraje lasów.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Centaurea (chaber)kl 1301

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Centaurea jacea (chaber łąkowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Centaurea (chaber)kl 1301

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne
cechy diagnostyczne w kluczu:Centaurea (chaber)kl 1301

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

ten gatunek tworzy mieszańca:

drugi rodzic ⇒
Centaurea nigra
chaber ciemny
mieszaniec ⇒
Centaurea debeauxii
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2004 — Květena České Republiky 7 p.439 [71.7]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.73 [16.13]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.693 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.503 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.523 [9]
 • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.267+275 [86.7]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.553 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1963 — Flora URSS. T.28 p.444 [85.28]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.297+297i+296+373 [80]
 • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.291 [150.4]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.728 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji