atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Carex limosa L.

turzyca bagienna
Carex limosa
01.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Carex limosa
Carex limosa
Carex limosa
Carex limosa (turzyca bagienna)
płat zespołu Caricetum limosae w błotnistym jeziorku torfowym
Carex limosa (turzyca bagienna)
pokrój
Carex limosa (turzyca bagienna)
szczytowy kłos męski i poniżej kłosy żeńskie na zwieszonych szypułkach
Carex limosa (turzyca bagienna)
pokrój
Carex limosa (turzyca bagienna)
szczyt łodygi z kłosami żeńskimi i męskim
Carex limosa (turzyca bagienna)
kłosy żeńskie
Carex limosa (turzyca bagienna)
Carex limosa (turzyca bagienna)
Liście 1 – 2 mm szerokości, rynienkowate, szarawo-zielone, krótsze od łodygi.

Dolna podsadka krótsza od kwiatostanu, rzadziej mu równa.

Kłos męski (8) 10 – 30 mm długości.

Kłosy żeńskie 1 – 2 (3), 10 – 25 mm długości. Przysadki szerokie, eliptyczne lub jajowate, do jasno brunatnych do ciemno purpurowo-brunatnych, zwykle nieco dłuższe od pęcherzyków i równej z nimi szerokości, trwałe.

Pęcherzyki eliptyczne, (4) 4.2 – 4.5 (5) mm długości.

Rośliny z długimi czołgającymi się kłączami, poszczególne pędy oddalone od siebie.

występowanie

Do 2014r. gatunek ten znajdował się pod ochroną ścisłą. Obecnie nie jest chroniony.
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Torfowiska.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

uwagi

za uwagę dziękuję Michałowi Smoczykowi
U podobnego gatunku - Carex magellanica dolne podsadki są równie długie jak kwiatostan, a boczne kłosy w nasadzie czasem z kwiatami męskimi.

space