takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.391); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Polemonium coeruleum L.

wielosił błękitny
Polemonium caeruleum orth. var.
Polemonium coeruleum (wielosił błękitny)
górne części pędów z kwiatostanami; 20.08.2004, Góry Bystrzyckie, Doszków; copyright © by Michał Smoczyk
Polemnonium caeruleum
Polemonium caeruleum
Polemonium caeruleum
kwiat
Polemonium coeruleum (wielosił błękitny)
liście
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
nasiona lekko oskrzydlone
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum
Polemonium coeruleum (wielosił błękitny)
kwiatostan
Polemonium coeruleum (wielosił błękitny)
liście łodygowe
Polemonium coeruleum (wielosił błękitny)
owoce
Polemonium coeruleum (wielosił błękitny)
owoce

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.391 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty, głównie na północy Polski; skraje lasów, zarośli, zręby, wilgotne łąki, brzegi wód; czasem uprawiany dla ozdoby i dziczejący.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · wysokość 25-70 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: woda · gleba wilgotna · odczyn · gleba kwaśna lub gleba słabo kwaśna · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · światło · półcień lub umiarkowane słońce · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040820.1.sm - Polemonium coeruleum (wielosił błękitny); Góry Bystrzyckie, Doszków
sm.040820-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Bystrzyckie, Doszków/ #3