takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

spirodela wielokorzeniowa
Lemna polyrhiza L. · Spirodela polyrhiza Schleid.
na stronie — występowanie · znaleziska