atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. [🔉 spi·ro·de·la *]

spirodela wielokorzeniowa
Lemna polyrhiza L. · Spirodela polyrhiza Schleid.
Lemnoideae Lemnoideae Lemnoideae LemnoideaeLemnoideaerzęsa (Lemna)wolffia bezkorzeniowa (Wolffia arrhiza)