atlas-roslin.pl

rok 2024 1-6

18 czerwca 2024

Dokończenie klucza do oznaczania (pospolitych i częstych gatunków) traw po pędach płonnych — klucz do oznaczania traw nie kwitnących. Uzupełnienie opisów na stronach traw uwzględnionych w tym kluczu.

Dodanie nowej kategorii zastosowań ogrodowych: ogród deszczowy. Związane z tym uzupełnienia na stronach.

Nowa tabela porównawcza Carex riparia vs. acutiformis vs. gracilis vs. nigra (porównanie).

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

8 maja 2024

Jako że maj i czerwiec mam mocno wyjazdowy, uzupełnienia niewielkie. Możliwe do opracowywania w przerwach pomiędzy wyjazdami.

Jako suplement do ostatnio zmodernizowanych zespołów łąkowych dodano klucz do oznaczania traw po pędach płonnych — klucz do oznaczania traw nie kwitnących. Zostało jeszcze ok. 1/4 klucza do uzupełnienia o szerszą listę cech diagnostycznych.

Na wielu stronach rodzajów i rodzin flory rodzimej dodano lub uzupełniono wskazówki co i kiedy zbierać, i co zaobserwować, aby móc pewnie oznaczyć.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

26 kwietnia 2024

W kluczach drobna zmiana zwiększająca komfort ich użycia: obok skróconej tezy teraz jest pokazywana skrócona antyteza linkowana do następnej pozycji klucza. Poza tym ulepszone zostały przyciski i zmodyfikowana ich pozycja w kluczu.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

17 kwietnia 2024

Zakończenie modernizacji stron zbiorowisk łąkowych Cl.Molinio-Arrhenatheretea; nie było łatwo ani szybko. Przy okazji kolejne ulepszenia układu stron syntaksonów; w szczególności bardziej selektywne oznaczenia źródła danych i czytelniejsze oraz ulepszone zestawienia gatunków diagnostycznych. W przypadku podzespołów są teraz pokazane także gatunki wyróżniające zespołu.

Serdecznie dziękuję Szymonowi Jusikowi za pracę wykonaną nad zestawieniem użytych syntaksonów obu polskich systemów; było to szczególnie pomocne w tej jakże złożonej i różnorako traktowanej klasie; odniesienie tego jeszcze do ujęcia /Chytrý (2007) [535.1]/ było szybsze do realizacji z tym zestawieniem pod ręką.

W dalszej kolejności będą modernizowane kolejne klasy; najpewniej Cl.Isoeto-Nanojuncetea. Tempo może być wolniejsze, bo więcej czasu warto spędzić w terenie, a i wakacje nie za horyzontem.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

25 marca 2024

Uzupełnienie strony zbiorowisk źródliskowych O.Montio-Cardaminetalia o skorowidze obrazkowe z systemami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/.

Dodanie wydepczyskowej klasy Cl.Polygono arenastri-Poetea annuae i modernizacja jej zespołów (system /Ratyńska et al. (2010) [229]/). Klasa obejmuje większość zespołów w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ ujętych w związku All.Polygonion avicularis.

Pierwsza część modernizacji olbrzymiej łąkowej klasy Cl.Molinio-Arrhenatheretea. W tym etapie zmodernizowane zostały syntaksony powyżej zespołu. Tradycyjnie serdecznie dziękuję Szymonowi Jusikowi za dużą pracę wykonaną nad zestawieniem-porównaniem użytych syntaksonów obu polskich systemów; ze swojej strony dołożyłem porównanie z ujęciem czeskim /Chytrý (2007) [535.1]/.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

27 lutego 2024

Uzupełnienie trzech klas, które (z uwagi na to, że dotyczą w znacznym stopniu zbiorowisk glonów) były do tej pory podane tylko w wersji kadłubowej: Cl.Charetea, Cl.Zosteretea marinae i Cl.Ruppietea maritimae.

Istotne uzupełnienia (nie ostatnie) w błotnej klasie Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae (dziękuję Szymonowi Jusikowi za sugestię części uzupełnień) - podział na związki wg obejmującego całą Europę opracowania /Peterka et al. (2017) [548]/ i dodanie części zespołów wyróżnionych w /Chytrý (2011) [535.3]/ lub uzupełnienie charakterystyk. Zestawienie syntaksonów podanych w "Podręczniku metodycznym Natura 2000"[535.2] z odpowiednikami w atlas-roslin.pl — klasa Scheuchzerio-Caricetea fuscae w Podręczniku metodycznym Natura 2000.

Aktualizacja urzędowej listy inwazyjnych gatunków obcych stosownie do rozporządzenia z końca 2022r. (dziękuję Pani Ewie Pisarczyk za zwrócenie uwagi na tę potrzebę).

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

6 lutego 2024

Kolejne zmodernizowane klasy systemu zbiorowisk roślinnych: zbiorowiska źródliskowe Cl.Montio-Cardaminetea i zbiorowiska drobnych terofitów nadwodnych Cl.Bidentetea tripartiti. Szczególnie modernizacja tej pierwszej klasy wymagała dużego nakładu pracy z uwagi na znaczną rozbieżność ujęć /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Posiłkowałem się w dużym stopniu opracowaniem czeskiej roślinności /Chytrý (2011) [535.3]/. W szczególności dla kilku źródliskowych syntaksonów pojawił się nowy element stron w przypadkach, gdy dla ich charakterystyki używana była metoda Cocktail.

Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/.

2 lutego 2024

Kolejne zmodernizowane klasy, torfowiskowe: Cl.Oxycocco-Sphagnetea, Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/; ułatwiło to pracę; oraz za korektę ostatnich zmian. W przygotowaniu modernizacja kolejnych klas zbiorowisk mokradłowych.

Istotne rozszerzenie uwag nomenklatorycznych o jakże kłopotliwej pod tym względem sośnie błotnej (Pinus rotundata).

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

28 stycznia 2024

Kolejna klasa zmodernizowana to Cl.Phragmitetea australis. Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/; ułatwiło to pracę; oraz za korektę ostatnich zmian. W przygotowaniu modernizacja różnych klasy zbiorowisk mokradłowych.

22 stycznia 2024

Modernizacja stron zbiorowisk roślinnych dla klasy Cl.Isoeto-Littorelletea; uwzględnione zostały zespoły podane w /Ratyńska et al. (2010) [229]/.

Kolejne ulepszenia czytelności stron zbiorowisk. Między innymi na ikonkach gatunków diagnostycznych dodano znacznik o ich statusie (Ch*. lub D*.). W skorowidzach syntaksonów (obrazkowych i drzewiastych) dodano znacznik relacji do systemu /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Tam gdzie jest wykaz gatunków stałych jest on teraz posortowany wg klasy stałości, a w obrębie klasy alfabetycznie.

Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/; ułatwiło to pracę; oraz za propozycję kilku uzupełnień do ostatniej aktualizacji.

Kolejna modernizowana klasa w przygotowaniu to Cl.Phragmitetea australis. Duża - więc trochę czasu zajmie.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

16 stycznia 2024

Modernizacja stron zbiorowisk roślinnych dla klas O.Potametalia i O.Lemnetalia minoris; uwzględnione zostały zespoły podane w /Ratyńska et al. (2010) [229]/; znacząco zmieniony układ stron (dodana charakterystyka tekstowa, ilustracje). Dziękuję Szymonowi Jusikowi za szczegółowe zestawienie w tabeli różnić pomiędzy ujęciami /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Ułatwiło to pracę. Kolejna modernizowana klasa w przygotowaniu to Cl.Isoeto-Littorelletea.

Uzupełnienie klucza do sesleria (Sesleria) za /Budzáková et al. (2014) [531]/.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

3 stycznia 2024

Trwają pracę nad przygotowaniem modernizacji części fitosocjologicznej atlasu: do słownika dodano kilkanaście haseł, nieco zmieniony układ strony syntaksonu, dla większości syntaksonów dodano kategorie (np. syngenezy) przypisane w /Ratyńska et al. (2010) [229]/, zmodernizowano sposób podawania i wyświetlania referencji, próbnie przeredagowano, z dodaniem charakterystyki i uwag, kilkanaście zespołów związku All.Potamion pectinati.

Usunięto "Bazar Roślinny", nie było zapotrzebowania na taką formę komunikacji. W sumie przedsięwzięcie oboczne do głównej roli atlas-roslin.pl. Plus rezygnacji, to poprawa przejrzystości stron roślin ozdobnych przez zmniejszenie obciążenia przyciskami i innymi aktywnymi elementami.

Ostatnio dodane (strony i fotografie):

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji