atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Caricetum rostrataeRübel 1912 ex Osvald 1923 [🔉 ka·ri·ce·tum ros·tra·te]

szuwar turzycy dzióbkowatej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Caricetum rostratae - szuwar turzycy dzióbkowatej
XL
Caricetum rostratae
XL
Szuwar definiowany przez panującą turzycą dzióbkowatą (Carex rostrata).

space

Zespół wielopostaciowy; w zależności od uwarunkowań środowiskowych skład florystyczny płatów może być odmienny. Uczestniczy też w różnych seriach sukcesyjnych.

space

Występuje stosunkowo rzadko, na rozproszonych stanowiskach, na terenie całego kraju, również w położeniach górskich[229]; wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ najpospolitsze zbiorowisko ze związku All.Magnocaricion elatae.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum rostratae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Caricetum rostratae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum rostratae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Magnocaricion elatae (szuwary wielkoturzycowe)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji