atlas-roslin.pl

(związek) All.Potamion pectinati(W.Koch 1926) Görs 1977[229] [🔉 po·ta·mi·on pek·ti·n·ti]

zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych
Eu-Potamion(W.Koch 1926) Oberd. 1957 nom. illeg.[229] · PotamionKoch 1926 em. Oberd. 1957[14/gł.] · Potamion eurosibiricumW.Koch 1926 nom. illeg.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska roślin całkowicie zanurzonych, zakorzenionych na dnie (elodeidów). Tworzą się w wodach słodkich, przede wszystkim stojących, płaty o zróżnicowanym pokryciu, z reguły na znacznej głębokości, w wodach przeźroczystych nawet na głębokości poniżej 6m, do kilkunastu metrów. Występują pospolicie na niżu, rzadziej w niższych położeniach górskich

space

Część zbiorowisk tworzy mozaikowe kompleksy z innymi zespołami z klas Cl.Potametea, Cl.Lemnetea minoris i w części z zespołami Cl.Phragmitetea australis.

space

Pomiędzy /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ a /Ratyńska et al. (2010) [229]/ jest różnica w podawanych gatunkach charakterystycznych. Występujące tylko w jednym ze źródeł są stosownie oznaczone.

space

Pozostałe są ujęte w dwie grupy związków (które nie są wyróżnione w [229]). Aby nie zacierać tej informacji, zachowałem podział na grupy z [14] (zespoły czysto rdestnicowe, zanurzone, równowąskie i zespoły z udziałem gatunków z All.Nymphaeion oraz z rdestnicami wielkolistnymi, częściowo unoszącymi się na powierzchni).

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Potamion pectinati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Potamion pectinati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Potamion pectinati

🔵 grAss.grupa Potametum lucentis - zespoły rdestnic częściowo wynurzonych lub z dominacją innych zanurzonych makrohydrofitów - zespoły rdestnic częściowo wynurzonych lub z dominacją innych zanurzonych makrohydrofitów
🟡 Ass.Callitricho-Potametum berchtoldii - zespół rdestnicy Berchtolda - zespół rdestnicy Berchtolda
🟢 Ass.Ceratophylletum demersi - zespół rogatka sztywnego * - zespół rogatka sztywnego
🟢 Ass.Ceratophylletum submersi - zespół rogatka krótkoszyjkowego - zespół rogatka krótkoszyjkowego
🟡 zb.Ceratophyllum demersum-Fontinalis antipyretica - ugrupowania zdrojka pospolitego * - ugrupowania zdrojka pospolitego
🟢 Ass.Elodeetum canadensis - zespół moczarki kanadyjskiej * - zespół moczarki kanadyjskiej
🟢 Ass.Hippuridetum submersae - zespół przęstki pospolitej formy zanurzonej - zespół przęstki pospolitej formy zanurzonej
🟢 Ass.Myriophylletum spicati - zespół wywłócznika kłosowego * - zespół wywłócznika kłosowego
🟢 Ass.Potametum acutifolii - zespół rdestnicy ostrolistnej - zespół rdestnicy ostrolistnej
🟢 Ass.Potametum compressi - zespół rdestnicy ścieśnionej - zespół rdestnicy ścieśnionej
🟡 Ass.Potametum crispi - zespół rdestnicy kędzierzawej * - zespół rdestnicy kędzierzawej
🟢 Ass.Potametum lucentis - zespół rdestnicy połyskującej * - zespół rdestnicy połyskującej
🟢 Ass.Potametum mucronati - zespół rdestnicy szczeciolistnej - zespół rdestnicy szczeciolistnej
🟢 Ass.Potametum perfoliati - zespół rdestnicy przeszytej * - zespół rdestnicy przeszytej
🟡 Ass.Potamo-Vallisnerietum - zespół nurzańca śrubowego - zespół nurzańca śrubowego
🟢 Ass.Ranunculetum circinati - zespół jaskra krążkolistnego * - zespół jaskra krążkolistnego
🔵 grAss.grupa Potametum pectinati - zespoły rdestnic zanurzonych zwykle o wąskich liściach - zespoły rdestnic zanurzonych zwykle o wąskich liściach
🟢 Ass.Najadetum intermediae - zespół jezierzy pośredniej - zespół jezierzy pośredniej
🟢 Ass.Najadetum marinae - zespół jezierzy morskiej - zespół jezierzy morskiej
🟡 Ass.Najadetum minoris - zespół jezierzy mniejszej - zespół jezierzy mniejszej
🔵 Ass.Parvopotamo-Zannichellietum - zespół jezierzy i zamętnicy błotnej - zespół jezierzy i zamętnicy błotnej
🟡 Ass.Potametum alpini - zespół rdestnicy alpejskiej - zespół rdestnicy alpejskiej
🟢 Ass.Potametum filiformis - zespół rdestnicy nitkowatej - zespół rdestnicy nitkowatej
🟢 Ass.Potametum graminei - zespół rdestnicy trawiastej - zespół rdestnicy trawiastej
🟢 Ass.Potametum nitentis - zespół rdestnic lśniącej i błyszczącej - zespół rdestnic lśniącej i błyszczącej
🟢 Ass.Potametum pectinati - zespół rdestnicy grzebieniastej * - zespół rdestnicy grzebieniastej
🟡 Ass.Potametum praelongi - zespół rdestnicy wydłużonej - zespół rdestnicy wydłużonej
🟢 Ass.Potametum pusilli - zbiorowisko rdestnicy drobnej * - zbiorowisko rdestnicy drobnej
🟡 Ass.Potametum trichoidis - zespół rdestnicy włosowatej - zespół rdestnicy włosowatej
🟢 Ass.Zannichellietum palustris - zespół zamętnicy błotnej - zespół zamętnicy błotnej
🟢 Ass.Hydrilletum verticillatae - zespół przesiąkry okółkowej - zespół przesiąkry okółkowej
🟢 Ass.Myriophylletum verticillati - zespół wywłócznika okółkowego - zespół wywłócznika okółkowego
🟢 Ass.Potametum obtusifolii - zespół rdestnicy stępionej - zespół rdestnicy stępionej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji