atlas-roslin.pl

(związek) All.PotamionKoch 1926 em. Oberd. 1957

zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych
Część zbiorowisk odpowiada siedlisku „starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne... (3150)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Potamion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Potamion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia (zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji