atlas-roslin.pl

(związek) All.Potamion Koch 1926 em. Oberd. 1957

zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych

Część zbiorowisk odpowiada siedlisku „starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne... (3150)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

Potametalia Potametalia Potametalia PotametaliaPotametaliaNymphaeion (zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Potamion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)