atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Hydrocharitetum morsus-ranaeLangendonck 1935[229] [🔉 hy·dro·cha·ri·te·tum mor·sus-ra·ne]

zespół żabiścieku i osoki aleosowatej
Hydrocharitetum morsus-ranaes.l.[229] · Hydrocharo-Stratiotetums.l.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Zespół obecny w systemie przyjętym w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/. [MS (2024-1-18)]
• W systemie przyjętym w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ nazwa zespołu Hydrocharitetum morsus-ranae van Landendonck 1935 jest uznana za dwuznaczną (nom. ambig.) i zamiast niej (ale w klasie Cl.Lemnetea minoris, związku All.Hydrocharition morsus-ranae) są podane dwa inne zespoły: Ass.Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae i Ass.Stratiotetum aloidis. [MS (2024-1-18)]
Hydrocharitetum morsus-ranae
XL
widoczna zonacja roślinności wodnej: od strony toni wodnej Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae (facja z osoką aloesowatą (Stratiotes aloides)) ≡ Ass.Stratiotetum aloidis, następnie pas Ass.Equisetetum fluviatilis oraz od strony lądu szuwar wielkoturzycowy ze związku All.Magnocaricion elatae
Zbiorowisko zbudowane głównie z żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae) i osoki aloesowatej (Stratiotes aloides), czasem tylko z jednym z tych gatunków.

space

Zbiorowisko siedlisk eutroficznych lub mezotroficznych, na podłożach organicznych, często półpłynnych.

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Hydrocharitetum morsus-ranae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

wybrane okazy · selected collections

#2
sm.970800-4
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Ruda Milicka, rezerwat przyrody "Stawy Milickie"/
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji