takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula campestris (L.) DC.

kosmatka polna
na stronie — występowanie · znaleziska