atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Brachythecio rivularis-CratoneuretumDierßen 1973[229] [🔉 bra·chy·te·ci·o ri·wu·la·ris kra·to·ne͡ł·re·tum]

zespół źródliskowca zmiennego
Cratoneuretum filicino-commutati(Kuhn 1937) Philippi et Oberd. in Oberd. 1977[?][229/gł.] · zb. Pellia endiviifoliaWołejko 2000 nom. inval.[?][229/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Prawdopodobnie (sądząc z opisu i gatunków diagnostycznych) zespół tożsamy z podanym w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ zespołem Cratoneuretum filicino-commutati (Kuhn 1937) Philippi et Oberd. in Oberd. 1977 (syn: Cratoneuro filicini-Cardaminetum Maas 1959 sensu Wołejko 1991/2000 p.min.p., Cardamino-Cratoneuretum sensu Kornaś et Medwecka-Kornaś 1967 non Szafer et al. 1926, Cratoneuro filicini-Lemnetum trisulcae Wołejko 1991 ex 2000 p.min.p., comm. Cratoneuron commutatum Wołejko 2000, nie Cratoneuretum commutati Aichinger 1933): "Zbiorowisko źródlisk na podłożu wapiennym, zbudowane głównie z mszaków, ze znacznym udziałem źródliskowca zmiennego (Palustriella commutata). Notowane na niżu i w niższych położeniach górskich, ma charakter zespołu centralnego związku."[229]. A jego wariant Pellia endivifolia tożsamy z tamże wymienionym zb. Pellia endivifolia Wołejko 2000 nom. inval.: "Ugrupowanie zdominowane przez mszaki, głównie wątrobowca pleszanki kędzierzawej (Pellia endiviifolia)."[229]. [MS (2024-2-6)]
Brachythecio rivularis-Cratoneuretum - zespół źródliskowca zmiennego
źródlisko wapienne zasilające rzekę Wieprz
Brachythecio rivularis-Cratoneuretum - zespół źródliskowca zmiennego
źródlisko wapienne zasilające rzekę Wieprz
/Chytrý (2011) [535.3]/: Siedliskiem są ocienione, leśne źródliska o wysokiej zawartości węglanu wapnia, w których dochodzi do jego wytrącania na roślinach, w formie inkrustacji wapiennych. Warstwa mszysta zwykle zdecydowanie dominuje w pokryciu nad warstwą zielną. Gatunkami diagnostycznymi są: gałęziak prząślik (Eucladium verticillatum), źródliskowiec zmienny (Palustriella commutata) (dominuje) i pleszanka kędzierzawa (Pellia endiviifolia). Stałym gatunkiem towarzyszącym jest krótkosz strumieniowy (Brachythecium rivulare). Przy większej dostępności światła dominować może prątnik nabrzmiały (Bryum pseudotriquetrum).
statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 7220!priorytetowe ds,ds2 - źródliska wapienne ze zbiorowiskami All.Cratoneurion commutati
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Brachythecio rivularis-Cratoneuretum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Brachythecio rivularis-Cratoneuretum

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Brachythecio rivularis-Cratoneuretum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Montio-Cardaminetalia (zbiorowiska źródlisk) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji