atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Bidentetea tripartitiR. Tx. et al. in R. Tx. 1950 [🔉 bi·den·te·te·a tri·par·ti·ti]

zbiorowiska terofitów nadwodnych
Ruderali-SecalieteaBr.-Bl. et al. 1936 nom. inval. p.min.p.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska okazałych terofitów nadbrzeżnych na siedliskach ±żyznych. Klasa z jednym rzędem: O.Bidentetalia tripartiti (tamże patrz szerszą charakterystykę).
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Bidentetea tripartiti

🟢 O.Bidentetalia tripartiti - zbiorowiska terofitów nadwodnych - zbiorowiska terofitów nadwodnych
🟢 All.Bidention tripartiti - terofity nadwodne (zb. głównie naturalne) - terofity nadwodne (zb. głównie naturalne)
🟡 Ass.Bidentetum cernui - zespół uczepu zwisłego * - zespół uczepu zwisłego
🟢 Ass.Bidenti-Polygonetum hydropiperis - zespół rdestu ostrogorzkiego * - zespół rdestu ostrogorzkiego
🟡 Ass.Bidenti-Polygonetum mitis - zespół rdestu łagodnego - zespół rdestu łagodnego
🟡 Ass.Bidenti-Ranunculetum scelerati - zespół jaskra jadowitego * - zespół jaskra jadowitego
🟢 Ass.Bidenti-Rumicetum maritimi - zespół szczawiu nadmorskiego * - zespół szczawiu nadmorskiego
🟡 Ass.Junco-Bidentetum connatae - zespół uczepu zwodniczego - zespół uczepu zwodniczego
🟡 Ass.Rumicetum palustris - zespół szczawiu błotnego - zespół szczawiu błotnego
🟡 Ass.Rumici-Alopecuretum aequalis - zespół wyczyńca czerwonożółtego * - zespół wyczyńca czerwonożółtego
🟡 Ass.Tephroseridetum palustris - zespół starca błotnego - zespół starca błotnego
🟢 All.Chenopodion glauci - terofity nadwodne (zb. nitrofilne, z komosami i łobodami) - terofity nadwodne (zb. nitrofilne, z komosami i łobodami)
🟡 Ass.Agrostio stoloniferae-Pulicarietum vulgaris - zespół mietlicy rozłogowej i płesznika zwyczajnego - zespół mietlicy rozłogowej i płesznika zwyczajnego
🟡 Ass.Bidenti-Atriplicetum prostratae - zespół uczepu amerykańskiego i łobody oszczepowatej * - zespół uczepu amerykańskiego i łobody oszczepowatej
🟢 Ass.Chenopodietum rubri - zespół komosy sinej i czerwonawej * - zespół komosy sinej i czerwonawej
🟢 Ass.Chenopodio rubri-Polygoletum brittingeri - zespół rdestu Brittingera i komosy czerwonawej - zespół rdestu Brittingera i komosy czerwonawej
🟢 Ass.Chenopodio rubri-Xanthietum riparii - zespół rzepienia włoskiego * - zespół rzepienia włoskiego
🟡 zb.Polygonum nodosum-Eragrostis albensis - zbiorowisko z miłą białawą - zbiorowisko z miłą białawą
🟡 Ass.Rorippo-Corrigioletum litoralis - zespół komosy wielonasiennej i nadbrzeżycy nadrzecznej - zespół komosy wielonasiennej i nadbrzeżycy nadrzecznej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji