atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Tilia americana ‘Moltkei’ [🔉 ti·li·a *]

lipa amerykańska ‘Moltkei’
Tilia americana L. f. moltkei L. Spaeth ex Dippel · Tilia americana × petiolaris · Tilia ×moltkei L. Späth ex C.K. Schneid.
×
Tilia tomentosa · lipa srebrzysta »1
lipa węgierska
Tilia argentea
takson uprawiany [24]
Tilia americana ‘Moltkei’
28.06.2019, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Tilia americana ‘Moltkei’
Tilia americana ‘Moltkei’
Tilia americana ‘Moltkei’
Tilia americana ‘Moltkei’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_9_15.jmak - Tilia americana ‘Moltkei’; Niemcy
10_9_15
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #4
znalezisko 20190628.19.js - Tilia americana ‘Moltkei’; Arboretum Wojsławice
190628-19
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Moltkei/ #2
znalezisko 20200529.1.pk - Tilia americana ‘Moltkei’; Ciechanowiec, park
200529-1
leg. Paweł Kalinowski
/Ciechanowiec, park/
/cv. Moltkei/ #2
znalezisko 20220813.22.22 - Tilia americana ‘Moltkei’; Arboretum Kostrzyca
220813-22
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Kostrzyca/ #1