atlas-roslin.pl

(związek) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteaeBrzeg in Brzeg et M.Wojt. 1996

napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie
Thero-Airion R. Tx. 1951 + większość zespołów Armerion elongatae Krausch 1959
Corynephoretalia canescentis Corynephoretalia canescentis Corynephoretalia canesce… Corynephoretalia c…Corynephoretalia canescentisKoelerion albescentis (murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych)Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)