Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
rdzawe owłosienie w górze łodygi pozwala odróżnić ten gatunek skalnicy jeszcze przed kwitnieniem
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
rdzawe owłosienie w górze łodygi pozwala odróżnić ten gatunek skalnicy jeszcze przed kwitnieniem
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
XL
Saxifraga hirculus ssp. compacta
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus ssp. compacta
cechy diagnostyczne w kluczu:Saxifraga (skalnica)kl 4450

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.301 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie - Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
Rzadka. Torfowiska.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek istotny (rola w Cocktail) m.in. dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1528, lp.563[407])
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#8
mzch.160719-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Dąbrowy Białostockiej/
#6
mr.54
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#2
szyjus.230722-4
leg. Szymon Jusik
/Svalbard, Spitsbergen, Longyearbyen/
/Saxifraga hirculus ssp. compac.../
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji