atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Euonymus cornutus Hemsl. [🔉 e͡u··ni·mus cor·n·tus]

trzmielina rogata
Euonymus Euonymus Euon… Euonymustrzmielina niska odm. turkiestańska (Euonymus nanus var. turkestanicus)trzmielina Hamiltona (Euonymus hamiltonianus)
🌸🌱N

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Euonymus cornutus (trzmielina rogata)
🌱
wysokość: do 2 m

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Euonymus cornutus Hemsl. [🔉 e͡u··ni·mus cor·n·tus](pl) trzmielina rogata
(lat.) corntus, -a, -um adj.
rogaty; bo cornus - róg