atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Myriophylletum verticillatiGaudet 1924[229] [🔉 my·ri·o·fyl·le·tum wer·ti·cil·la·ti]

zespół wywłócznika okółkowego
Myriophylletum verticillatiSoó 1927 ex auct. nom. illeg.[14][229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ umieszcza ten zespół w związku All.Nymphaeion; /Ratyńska et al. (2010) [229]/ umieszcza w związku All.Potamion pectinati. [MS (2024-1-18)]
Myriophylletum verticillati - zespół wywłócznika okółkowego
XL
Zbiorowisko z dominacją wywłócznika okółkowego (Myriophyllum verticillatum) występuje w czystych zbiornikach mezotroficznych i eutroficznych na podłożu mineralnym i organicznym[229], jako wczesne stadium sukcesji[14]. Często tworzy dwuwarstwowe fitocenozy w czystych i głębokich wodach[14].

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3150 ds,ds2 - starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion pectinati
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Myriophylletum verticillati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Myriophylletum verticillati

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Myriophylletum verticillati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Potametalia (zbiorowiska słodkowodnych makrofitów wód ±żyznych) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji