atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Myriophylletum verticillati Soó 1927

Nymphaeion Nymphaeion Nymphaeion NymphaeionNymphaeionPotametum natantisNupharo-Nymphaeetum albae (zespół grążela i grzybieni białych)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Myriophylletum verticillati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Myriophylletum verticillati