atlas-roslin.pl

Polygonum aviculare s.str. L. [🔉 po·li·go·num *]

rdest ptasi (s.str.)
Polygonum heterophyllum Lindm. · Polygonum monspeliense Thieb. ex Pers.

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna; pędy wzniesione lub pokładające się, (10) 20 – 40 (60) cm wysokości.

space

Okwiat w nasadzie nagle miskowato zwężony; ząbki okwiatu 2.5 – 3× dłuższe od rurki. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie wyraźne.
Niełupki zwykle ±regularnie trójkanciaste (na przekroju poprzecznym ściany ±równej szerokości) Dojrzałe niełupki (2) 2.5 – 3.5 mm długości, krótsze od okwiatu; matowe, z wyraźnymi niskimi brodawkami ułożonymi w gęste podłużne rzędy, rzadko kiedy lśniące i bez brodawek, ciemnobrązowe do czarnobrązowych.

space

występowanie

Stanowiska ruderalne, chwast w uprawach, na glebach żyznych, wilgotnych, zasobnych w azot (także z ekstremalną zawartością tego składnika, np. przy pryzmach obornika itp.); nie znosi stanowisk suchych i zdeptywania.