atlas-roslin.pl

Polygonum aviculare s.str. L. [🔉 po·ly·go·num * sen·su stri·kto]

rdest ptasi (s.str.)
Polygonum heterophyllum Lindm. [🔉 po·ly·go·num *] · Polygonum monspeliense Thieb. ex Pers. [🔉 po·ly·go·num *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polygonum aviculare s.str. (rdest ptasi (s.str.))
XL
pędy z kwiatami
Polygonum aviculare s.str. (rdest ptasi (s.str.))
kwiaty w zbliżeniu
Polygonum aviculare s.str. (rdest ptasi (s.str.))
kwiat
Roślina jednoroczna; pędy wzniesione lub pokładające się, (10)20-40(60)cm wysokości.

space

Okwiat w nasadzie nagle miskowato zwężony; ząbki okwiatu 2.5-3 × dłuższe od rurki. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie wyraźne.
Niełupki zwykle ± regularnie trójkanciaste (na przekroju poprzecznym ściany ±równej szerokości) Dojrzałe niełupki (2)2.5-3.5 mm długości, krótsze od okwiatu; matowe, z wyraźnymi niskimi brodawkami ułożonymi w gęste podłużne rzędy, rzadko kiedy lśniące i bez brodawek, ciemnobrązowe do czarnobrązowych.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Stanowiska ruderalne, chwast w uprawach, na glebach żyznych, wilgotnych, zasobnych w azot (także z ekstremalną zawartością tego składnika, np. przy pryzmach obornika itp.); nie znosi stanowisk suchych i zdeptywania.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Polygonum aviculare s.str. L. [🔉 po·ly·go·num * sen·su stri·kto]Polygonum heterophyllum Lindm. [🔉 po·ly·go·num *] · Polygonum monspeliense Thieb. ex Pers. [🔉 po·ly·go·num *](pl) rdest ptasi (s.str.)
sensu stricto; s. str.; s.s.; s. restr. (lat.) — w wąskim znaczeniu; używane przy nazwach taksonów
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji