Polygonum aviculare s.str. L.

rdest ptasi (s.str.)
Polygonum heterophyllum Lindm. · Polygonum monspeliense Thieb. ex Pers.

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna; pędy wzniesione lub pokładające się, (10)20-40(60)cm wysokości.

space

Okwiat w nasadzie nagle miskowato zwężony; ząbki okwiatu 2.5-3× dłuższe od rurki. Żyłkowanie na zaschniętym okwiecie wyraźne.
Niełupki zwykle ±regularnie trójkanciaste (na przekroju poprzecznym ściany ±równej szerokości) Dojrzałe niełupki (2)2.5-3.5 mm długości, krótsze od okwiatu; matowe, z wyraźnymi niskimi brodawkami ułożonymi w gęste podłużne rzędy, rzadko kiedy lśniące i bez brodawek, ciemnobrązowe do czarnobrązowych.

space

występowanie

Stanowiska ruderalne, chwast w uprawach, na glebach żyznych, wilgotnych, zasobnych w azot (także z ekstremalną zawartością tego składnika, np. przy pryzmach obornika itp.); nie znosi stanowisk suchych i zdeptywania.