takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz

pokrzywa poziewnikolistna
Urtica dioica L. ssp. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Urtica (pokrzywa)kl 2750
Diploid. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) powszechnie występująca na terenach zaburzonych jest tetraploidem którego jednym z gatunków rodzicielskich jest pokrzywa poziewnikolistna (Urtica galeopsifolia).
Liście wąskie, ponad 5 cm długości, długo zaostrzone, nasada sercowata, ciemnozielone. Blaszka liściowa bez włosków parzących, (zwłaszcza spodem) gęsto owłosiona krótkimi (0.3-0.7mm) włoskami prostymi. Reszta rośliny także prawie bez włosków parzących (te liczniejsze jedynie w dole pędu). Górne przylistki niezrośnięte.

space

Rozpoczyna kwitnienie ok. miesiąc później niż pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), zwykle w połowie lipca.

występowanie

Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
Lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska o charakterze naturalnym.

space