atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]

Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz [🔉 ur·ti·ka *]

pokrzywa poziewnikolistna
Urtica dioica L. ssp. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Urtica (pokrzywa)kl 2750
Diploid. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) powszechnie występująca na terenach zaburzonych jest tetraploidem którego jednym z gatunków rodzicielskich jest pokrzywa poziewnikolistna (Urtica galeopsifolia).
Liście wąskie, ponad 5 cm długości, długo zaostrzone, nasada sercowata, ciemnozielone. Blaszka liściowa bez włosków parzących, (zwłaszcza spodem) gęsto owłosiona krótkimi (0.3 – 0.7mm) włoskami prostymi. Reszta rośliny także prawie bez włosków parzących (te liczniejsze jedynie w dole pędu). Górne przylistki niezrośnięte.

space

Rozpoczyna kwitnienie ok. miesiąc później niż pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), zwykle w połowie lipca.

występowanie

Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
Lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska o charakterze naturalnym.

space

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200714.1.pkob - Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna); Dolina Środkowej Odry, między Krosnem Odrzańskim a Połupinem
200714-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry, między Krosnem Odrzańskim a Połupinem/ #6

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz [🔉 ur·ti·ka *]Urtica dioica L. ssp. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek [🔉 * di·o·i·ka *](pl) pokrzywa poziewnikolistna
(gr.) dioicus, -a, -um adj.
dwupienny; złożenie greckich: przedrostka di- "dwu-" i oikos "dom"; epitet stosowany dla gatunków "dwudomnych", gdzie kwiaty męskie i żeńskie znajdują się na różnych egzemplarzach