cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Urtica (pokrzywa)kl 2750
Diploid. Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) powszechnie występująca na terenach zaburzonych jest tetraploidem którego jednym z gatunków rodzicielskich jest pokrzywa poziewnikolistna (Urtica galeopsifolia).
Liście wąskie, ponad 5 cm długości, długo zaostrzone, nasada sercowata, ciemnozielone. Blaszka liściowa bez włosków parzących, (zwłaszcza spodem) gęsto owłosiona krótkimi (0.3-0.7mm) włoskami prostymi. Reszta rośliny także prawie bez włosków parzących (te liczniejsze jedynie w dole pędu). Górne przylistki niezrośnięte.

space

Rozpoczyna kwitnienie ok. miesiąc później niż pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), zwykle w połowie lipca.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)
Lasy łęgowe i temu podobne podmokłe siedliska o charakterze naturalnym.

space

wybrane okazy · selected collections

#6
wmsz.5
leg. Wojciech Maksymilian Szymański
#6
pkob.200714-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry, między Krosnem Odrzańskim a Połupinem/
#4
iwzl.220000-14
leg. Iwona Ziółkowska
/Pińczów/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz [🔉 ur·ti·ka *]Urtica dioica L. ssp. galeopsifolia (Wierzb. ex Opiz) Chrtek [🔉 * di·o͡j·ka *](pl) pokrzywa poziewnikolistna
dio͡icus, -a, -um (gr., adj.) — dwupienny; złożenie greckich: przedrostka di- "dwu-" i oikos "dom"; epitet stosowany dla gatunków "dwudomnych", gdzie kwiaty męskie i żeńskie znajdują się na różnych egzemplarzach
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji