atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]

Urtica kioviensis Rogow. [🔉 ur·ti·ka *]

Urtica Urtica Urtica UrticaUrticapokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)pokrzywa konopiolistna (Urtica cannabina)
Urtica kioviensis
08.2012, OB Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis
Urtica kioviensis

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Urtica (pokrzywa)kl 2747
Przeważają rośliny jednopienne.

space

Liście nagie lub z pojedynczymi włoskami parzącymi poza tym prawie bez włosków prostych; jaśniejsze niż u pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), błyszczące. Przylistki szerokotrójkątne, w górze łodygi zrośnięte ±do połowy.

space

Z Polsce nie podawana (występuje na południe od naszego kraju, z nielicznymi stanowiskami w Czechach i Słowacji). Może być mylona z wielkolistną, niemal pozbawioną włosków parzących, łęgową odmianą pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) lub z pokrzywa poziewnikolistnaN (Urtica galeopsifolia).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120800.5.pk - Urtica kioviensis; OB Warszawa
120800-5
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/ #3
znalezisko 00010000.39.wmsz - Urtica kioviensis; uprawa, nasiona z Rosji
39
leg. Wojciech Maksymilian Szymański
/uprawa, nasiona z Rosji/ #13