gatunki inwazyjne

Są to gatunki obcego pochodzenia, które w sprzyjających dla siebie warunkach potrafią opanowywać siedliska - zwłaszcza te poddane antropopresji - wyjątkowo tylko wkraczając do siedlisk o charakterze naturalnym; najczęściej są to rośliny synantropijne.

Przykładem jest niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) masowo występujący wzdłuż dróg leśnych i w strefie silnej nierównowagi ekosystemu w lasach - w miejscach zbliżonych do naturalnych zastępowany jest on przez rodzimy niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere).

Część gatunków inwazyjnych jest wyróżniona przez ujęcie w ministerialnej liście „inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii i Polski”.

przewodnik "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych"

Publikacja Tokarska-Guzik (2012) — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych.[234] jest obecnie najbardziej kompletnym przeglądem roślin inwazyjnych, potencjalnie inwazyjnych, nieinwazyjnych ale obcego pochodzenia zadomowionych w różnym czasie, zadomawiających się lub o efemerycznym charakterze pojawiania się we florze Polski.

Na stronach atlasu, w akapicie "Występowanie" poszczególnych taksonów, znajduje się blok podstawowych informacji o roślinach obcego pochodzenia i ewentualnych cechach ich jako roślin inwazyjnych, oparty o statusy określone w wyżej wymienionej publikacji.

inwazyjne gatunki obce

Regulacje prawno-administracyjne dotyczące inwazyjnych gatunków obcych (IGO) oparte są na łańcuszku aktów prawnych idących od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z 22.paź.2014 aż do aktualnej listy takich gatunków w rozporządzeniu Rady Ministrów (Polska) Dz.U. 2022 poz. 2649. Tutaj znajdziemy te akty prawne wraz z krótkim komentarzem: GDOŚ.

„inwazyjne gatunki obce” z rozporządzenia (2022r. GDOŚ)

"inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, rozprzestrzenione na szeroką skalę"
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
fa
Azolla filiculoides
azolla paprotkowa

jako A.filiculoides a.drobna (a.karolińska) → uwagi na stronie
"inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii rozprzestrzenione na szeroką skalę"
"inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii podlegające szybkiej eliminacji"
»Acacia saligna (Acacia cyanophylla) gat. u nas nie uprawiany
»Gymnocornis spilanthoides (gymnokornis dębolistny) gat. u nas nie uprawiany
»Prosopis juliflora (jadłoszyn baziowaty) gat. u nas nie uprawiany
»Salvinia molesta (S. adnata) salwinia uciążliwa
»Triadica sebifera (Sapium sebiferum) smokrzyn łojodajny
»Lygodium japonicum (wężówka japońska)
»Andropogon virginicus
»Cortaderia jubata
»Ehrharta calycina
»Hakea sericea
»Lespedeza cuneata (L. juncea var. sericea)
objaśnienie skrótów
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji