atlas-roslin.pl

rośliny inwazyjne

przewodnik "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych"

Publikacja /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]/ jest obecnie najbardziej kompletnym przeglądem roślin inwazyjnych, potencjalnie inwazyjnych, nieinwazyjnych ale obcego pochodzenia zadomowionych w różnym czasie, zadomawiających się lub o efemerycznym charakterze pojawiania się we florze Polski.

Na stronach atlasu, w akapicie "Występowanie" poszczególnych taksonów, znajduje się blok podstawowych informacji o roślinach obcego pochodzenia i ewentualnych cechach ich jako roślin inwazyjnych, oparty o statusy określone w wyżej wymienionej publikacji.

„gatunki inwazyjne z rozporządzenia”

Lista wg rozporządzenia Min. Śr. z 9.ix.2011 [177] (obowiązuje od 5.iv.2012) za art. 120.2f Ustawy o ochronie przyrody: „gatunki obce, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym”. Lista w tym akapicie została uzupełniona o niektóre gatunki z analogicznego Rozporządzenie UE 2016/1141 i 2017/1263 w przypadkach gdy gatunki te znajdują się w uprawie i/lub mają niejaki potencjał inwazyjny w warunkach Polski.
W przypadku gatunków z listy nie można bez stosownego zezwolenia: sprowadzać ich do kraju, prowadzić hodowli, rozmnażać i sprzedawać na terenie kraju (art. 120.2 ustawy o ochronie przyrody).

Lista zawiera adnotacje „nie dotyczy dalszego przetrzymywania, bez zmiany lokalizacji, okazów przetrzymywanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia” przy wszystkich gatunkach za wyłączeniem następujących: moczarka delikatna (Elodea nuttallii), spartyna angielska (Spartina anglica), grubosz Helmsa (Crassula helmsii), tulejnik amerykański (Lysichiton americanus).

parzeplin chilijski (Gunnera tinctoria)
u
Gunnera tinctoria
parzeplin chilijski

rozporządzenie UE, uprawiany u nas i bez szans na inwazję
Ludwigia peploides
Ludwigia peploides
rozporządzenie UE
Microstegium vimineum
Microstegium vimineum
rozporządzenie UE
Persicaria perfoliata
Persicaria perfoliata
rozporządzenie UE
objaśnienie skrótów