atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sauromatum guttatum Schott

pałczycha kroplista
Sauromatum guttatum (pałczycha kroplista)
23.07.2009, ogród botaniczny; copyright © by Jacek Soboń
Sauromatum guttatum (pałczycha kroplista)
Sauromatum guttatum (pałczycha kroplista)
Sauromatum guttatum (pałczycha kroplista)
Sauromatum guttatum (pałczycha kroplista)
Sauromatum guttatum (pałczycha kroplista)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090723.122.js - Sauromatum guttatum (pałczycha kroplista); ogród botaniczny
090723-122
leg. Jacek Soboń
/ogród botaniczny/ #2
znalezisko 00010000.A072.bl - Sauromatum guttatum (pałczycha kroplista)
A072
leg. Barbara Łotocka #10