takson uprawiany [24]

Calamagrostis acutiflora DC.

trzcinnik ostrokwiatowy
Calamagrostis ×acutiflora (Schrad.) Rchb.
na stronie — wymagania i uprawa