atlas-roslin.pl

Dianthus knappii (Pant.) Asch. & Kanitz ex Borbás [🔉 di·an·tus *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dianthus knappii
27.07.2008, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Jacek Soboń
Dianthus knappii
Dianthus knappii
05.06.2022
Dianthus knappii
05.06.2022
Dianthus knappii
25.06.2022
Dianthus knappii
Dianthus knappii

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dianthus knappii
Takson uprawiany, nie ujęty w czekliście.[491]

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080727.15.js - Dianthus knappii; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
080727-15
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #2
znalezisko 20220709.13.kkcz - Dianthus knappii; woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220709-13
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #7