atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dianthus knappii (Pant.) Asch. & Kanitz ex Borbás [🔉 di·an·tus *]