atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Calletum palustris(Osvald 1923) Vanden Berghen 1952[229] [🔉 kal·le·tum pa·lus·tris]

zespół czermieni błotnej
Calletum palustrisVanden Berghen 1952[535.3] · Calletum palustrisOsvald 1923[535.3]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ zespół jest ujęty w związku All.Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949. [MS (2024-2-25)]
Calletum palustris - zespół czermieni błotnej
Calletum palustris - zespół czermieni błotnej
Calletum palustris - zespół czermieni błotnej
Calletum palustris - zespół czermieni błotnej
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Facjalne skupienia czermieni błotnej (Calla palustris) spotykane w niewielkich, zwykle płytkich zabagnieniach wypełnionych osadami organicznymi w kompleksach mozaikowych torfowisk przejściowych i torfowisk niskich.

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 3110 ds - jeziora lobeliowe · 3160 ds2 - naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne · 7140 ds,ds2 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calletum palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Calletum palustris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calletum palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji