atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Myriophylletum alternifloriLemée 1937[229] [🔉 my·ri·o·fyl·le·tum al·ter·ni·flo·ri]

zespół wywłócznika skrętoległego
Myriophylletum alternifloriWesthoff 1944[229] · Myriophyllo-LittorelletumJeschke 1959 sensu auct.[14][229/gł.] [🔉 my·ri·o·fyl·lo-lit·to·rel·le·tum]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Myriophylletum alterniflori - zespół wywłócznika skrętoległego
XL
forma lądowa
Myriophylletum alterniflori - zespół wywłócznika skrętoległego
forma lądowa
Myriophylletum alterniflori - zespół wywłócznika skrętoległego
typowa forma wodna
Myriophylletum alterniflori - zespół wywłócznika skrętoległego
typowa forma wodna
Zespół definiowany przez dominację wywłócznika skrętoległego (Myriophyllum alterniflorum); czasem z udziałem innych gatunków jezior lobeliowych; stosunkowo często brzeżycy jednokwiatowej (Littorella uniflora), lobelii jeziornej (Lobelia dortmanna) i poryblinu jeziornego (Isoetes lacustris).

space

Zespół jest względnie częsty, najczęstszy wśród zespołów jezior lobeliowych tj. związku All.Littorellion uniflorae. Poza Pomorzem Zachodnim dokumentowany był z innych stanowisk na niżu, w tym z północnej Lubelszczyzny (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie).

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 3110 ds,ds2 - jeziora lobeliowe
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Myriophylletum alterniflori

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Myriophylletum alterniflori

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Lobelion

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Littorelletalia uniflorae (zb. brzegowe wód ±oligotroficznych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji