atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943

zbiorowiska drobnych terofitów na wilgotnych i mokrych podłożach mineralnych dostępnych dla roślinności tylko przez krótki czas w ciągu roku; część zbiorowisk odpowiada siedlisku „brzegi lub oszuszane dna zbiorników wodnych ... (3130)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaStellarietea mediae (zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych)Bidentetea tripartiti

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Isoeto-Nanojuncetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Isoeto-Nanojuncetea

  O.Cyperetalia fusci
  
    All.Elatini-Eleocharition ovatae
    
      Ass.Eleocharetum ovatae
      
      Ass.Cyperetum flavescentis
      
      Zb.Cyperus fuscus-Limosella aquatica
      
    All.Radiolion linoidis
    
      Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati
      
      Ass.Spergulario-Illecebretum verticillati
      
      Ass.Ranunculo-Myosuretum minimi
      
      Zb.Centaurium pulchellum-Pottia truncata
      
      Ass.Stellario-Isolepidetum seacei
      
      Ass.Ranunculo gracilis-Radioletum