atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) Zb.Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax Hueck 1928 pro ass.

torfowiska wysokie nieleśne torfowiska wysokie nieleśne torfowiska wysokie niele… torfowiska wysokie…torfowiska wysokie nieleśneSphagnetum magellanici (mszar kępowy torfowca magelańskiego)Eriophoro-Trichophoretum caespitosi

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.