atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Bromus tectorum L.

stokłosa dachowa
Bromus Bromus Bromus BromusBromusstokłosa bezostna (Bromus inermis)stokłosa żytnia (Bromus secalinus)
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
20.05.2009, Kraków; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
XL
20.05.2020
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bromus (stokłosa)kl 6234

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
13.05.2020
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bromus tectorum (stokłosa dachowa)
Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200504.1.konrad_kaczmarek - Bromus tectorum (stokłosa dachowa); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200504-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #3