atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Eryngium giganteum M. B. [🔉 e·rin·gi·um *]

mikołajek olbrzymi