atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977

zespół grążela i grzybieni białych (zbiorowisko „lilii wodnych”)
Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926
Nupharo-Nymphaeetum albae
08.07.2005 copyright © by Piotr Sikorski
Nupharo-Nymphaeetum albae
Nupharo-Nymphaeetum albae
Nupharo-Nymphaeetum albae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Nupharo-Nymphaeetum albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Nupharo-Nymphaeetum albae