atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Potamogeton nodosus Poir. [🔉 po·ta·mo·ge·ton *]

rdestnica nawodna
Potamogeton fluitans Roth p.p.
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
14.09.2011, zalew Bagry (Kraków); copyright © by Jerzy Kruk
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
liście P. nodosus mogą czasami przypominać liście rdestnicy pływającej (Potamogeton natans), jednak nie mają u nasady wycięcia i przeźroczystego ogonka
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
XL
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton - szerokolistnekl 6008

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
XL
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110914.1.jkr - Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna); zalew Bagry (Kraków)
110914-1
leg. Jerzy Kruk
/zalew Bagry (Kraków)/ #13
znalezisko 20131003.1.jkr - Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna); zalew Bagry (Kraków)
131003-1
leg. Jerzy Kruk
/zalew Bagry (Kraków)/ #3
znalezisko 20210708.1.pkob - Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna); Obniżenie Nowosolskie
210708-1
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/ #7

mieszańce Potamogeton nodosus Poir.

wystepowanie
Potamogeton ×assidens · rdestnica bezogonkowa
Potamogeton nodosus Poir. × P. perfoliatus L.
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton perfoliatus · rdestnica przeszyta
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton ×subobtusus · rdestnica tępawa
Potamogeton alpinus Balb. × P. nodosus Poir.
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Potamogeton alpinus · rdestnica alpejska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony