atlas-roslin.pl

róże (Rosa) ozdobne

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Rosa-uprawiane
🌱
Krzewy ozdobne. W uprawie znajdują się tysiące odmian. Dzieli się je na grupy w zależności do formy krzewów i cech użytkowych (jednokwiatowe, wielokwiatowe, pnące, ścielące się, większe krzewy (różowe parkowe)) oraz pochodzenia (odmiany gatunków botanicznych i zbliżone do nich mieszańce).
💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • obrzeża roślinne • liściaste krzewy okrywowe • pnącze wieloletnie okrywowe • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat • uprawa w pojemnikach • na żywopłot formowany i nieformowany, obronny
pnącze wieloletnie (liana)krzewy liściastekrzewinki ozdobne • "kolczaste/kłujące" • o znaczeniu produkcyjnym
pachnące
wysokość: 0.2 – 4 m

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • nie znosi przesuszania • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: żyzna • przeciętna ogrodowa
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5a
Zasadniczo podano odmiany wystarczająco odporne dla gruntowej uprawy w Polsce; jednak standardowo wymagające pewnego zabezpieczenia zimowego przynajmniej dolnej części krzaka, często też całości. Tam gdzie wiadomo że mrozoodporność odbiega znacząco od tej normy, zaznaczono to w uwagach przy odmianie.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #171) analiza dostępności roślin

idxGrupa róże wielkokwiatowe (thea hybrida etc.) — Róże na rabaty i na kwiat cięty, o wielkich kwiatach (do kilkunastu centymetrów średnicy), na dość długich łodygach (50-120 cm); liczne odmiany pachnące. Cięcie krzewu: nad 3-5 pąkiem (20-40 cm). wycina się wszystkie słabe oraz krzyżujące się pędy, tak aby zostało 3-6 najsilniejszych pędów.
idxGrupa róże wielokwiatowe (polyantha i floribunda) — Róże na rabaty, z kilkoma kwiatami na jednej łodydze, kwitną długo i zwykle powtarzają kwitnienie. Cięcie: na 30-50 cm, z pozostawieniem 5-10 silnych i młodszych pędów, usuwa się wszystkie słabe i najstarsze.
idxGrupa róże wielokwiatowe rabatowe (polyantha hybrida etc.)
idxGrupa róże bukietowe (floribunda)
idxGrupa róże miniaturowe
  •    ‘Gebrüder Grimm — pomarańczowo-różowa; polecana do pojemników
  •    ‘Heidi Klum — intensywnie fioleotoworóżowa, silnie pachnąca; 40 – 50 cm; polecana do pojemnikow [Rosen Tantau, 2006]
  •    ‘Lavender Ice — 30 – 50 cm, wolno rosnąca, polecana do pojemników
  •    ‘Lilly Rose Wonder 5 — kwitnie od maja
  •    ‘Maidy — czerwona; 40 – 50 cm, wolno rosnąca, polecana do pojemników
  •    ‘Petticoat — kremowobiała; polecana do pojemników
  •    ‘Roxy — intensywnie różowa; 30 – 40 cm, wolno rosnąca, polecana do pojemników
idxGrupa róże okrywowe — Silnie krzewiące się, żywotne (zwykle uprawiane na własnych korzeniach, rozmnażane z sadzonek pędowych), kwiaty dość drobne ale krzewy obficie kwitnące prawie przez cały sezon. Różnego pokroju: pędy wiotkie, ścielące się lub silne, wzniesione i przewieszające się i/lub ścielące się, czasem zakorzeniające się lub z odrostami korzeniowymi. Zwykle bardziej oporne na choroby i mniej korzystne warunki glebowe i wodne niż inne grupy róż. Wymagają pełnego nasłonecznienia; dobrze zimują; nie wymagają przycinania. W funkcji okrywowej stosuje się też ścielące się odmiany róży pomarszczonej (Rosa rugosa).
idxGrupa róże okrywowe A: nisko ścielące się (20-40cm), o średniej sile wzrostu — stosowane jako najniższe piętro rabat, na obwódki, wypełnianie przestrzeni w kompozycjach, przy murkach, na skalniakach, okrywowo w miejsce trawnika, do pojemników; 3-4 szt. na m2
idxGrupa róże okrywowe B: wysokie (60-150cm), silnie rozkrzewione, pędy sztywne, proste, wzniesione — stosowane jako element kompozycji na dużych rabatach, wzdłuż alejek i podjazdów; 2-3 szt. na m2
idxGrupa róże okrywowe C: niskie (30-60cm), nisko krzaczasto rozgałęzione, rozłożyste — stosowane przy murkach, wzdłuż chodników, w średnim piętrze kompozycji na rabatach, dla wypełnienia przestrzeni między niskimi formowanymi żywopłotami; 3-4 szt. na m2
idxGrupa róże okrywowe D: wysokie (80-150cm), pędy pochylające się — stosowane jako żywopłoty obronne i na skarpach; 1-3 szt. na m2
idxGrupa róże okrywowe E: niskie (20-30cm), bardzo długie silne pędy płożące się i płasko pokładające się — stosowane jako zadarniające i okrywowe w miejsce trawnika i na skarpach; 1-2 szt. na m2
idxGrupa róże pnące — Pędy bardzo długie, po 2-4 m, czepne, ale nie samopnące, wymagają konstrukcji i podczepienia/podwiązania do niej. Niektóre odmiany powtarzają kwitnienie.
idxGrupa róże parkowe — Okazałe krzewy o dość sztywnych pędach, do 2 m wysokości. W większości odporne na choroby i zimowanie. W tej roli stosuje się też rosłe odmiany róży pomarszczonej (Rosa rugosa) i innych gatunków botanicznych.

cięcie róż

Sposób cięcia róż zależy od grupy odmian. Kierujemy się zasadą, że cięcie nie może ograniczać kwitnienia i ma sprzyjać zdrowotności krzewu.

space

Tradycyjne odmiany bez udziału róży chińskiej i odmiany europejskich gatunków botanicznych w tym liczne pnące, parkowe i okrywowe, kwitną raz w roku, na przełomie wiosny i lata, na pędach dwuletnich i starszych. Aby nie ograniczać kwitnienia usuwa się tylko zamierające i słabe pędy lub nadmiernie zagęszczające, albo zbyt powiększające krzew.

space