róże (Rosa) ozdobne

właściwości i zastosowanie

Krzewy ozdobne. W uprawie znajdują się tysiące odmian. Dzieli się je na grupy w zależności do formy krzewów i cech użytkowych (jednokwiatowe, wielokwiatowe, pnące, ścielące się, większe krzewy (różowe parkowe)) oraz pochodzenia (odmiany gatunków botanicznych i zbliżone do nich mieszańce).

Grupy użytkowe:

na obwódki • do ogrodu naturalistycznego • okazała roślina do ekspozycji pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • do ekspozycji w grupie • uprawa w pojemnikach • na żywopłot • pachnące
o znaczeniu produkcyjnym

Analiza dostępności roślin (form i odmian #137)

róże wielkokwiatowe (thea hybrida etc.) — Róże na rabaty i na kwiat cięty, o wielkich kwiatach (do kilkunastu centymetrów średnicy), na dość długich łodygach (50-120 cm); liczne odmiany pachnące. Cięcie krzewu: nad 3-5 pąkiem (20-40 cm). wycina się wszystkie słabe oraz krzyżujące się pędy, tak aby zostało 3-6 najsilniejszych pędów.
róże wielokwiatowe (polyantha i floribunda) — Róże na rabaty, z kilkoma kwiatami na jednej łodydze, kwitną długo i zwykle powtarzają kwitnienie. Cięcie: na 30-50 cm, z pozostawieniem 5-10 silnych i młodszych pędów, usuwa się wszystkie słabe i najstarsze.
róże bukietowe (floribunda)
róże okrywowe — Pędy wiotkie, przewieszające się i/lub ścielące się, czasem zakorzeniające się lub z odrostami korzeniowymi. W funkcji okrywowej stosuje się też ścielące się odmiany róży pomarszczonej (Rosa rugosa).
róże pnące — Pędy bardzo długie, po 2-4 m, czepne, ale nie samopnące, wymagają konstrukcji i podczepienia/podwiązania do niej. Niektóre odmiany powtarzają kwitnienie.
róże parkowe — Okazałe krzewy o dość sztywnych pędach, do 2 m wysokości. W większości odporne na choroby i zimowanie. W tej roli stosuje się też rosłe odmiany róży pomarszczonej (Rosa rugosa) i innych gatunków botanicznych.

wymagania i uprawa

Zasadniczo podano odmiany wystarczająco odporne dla gruntowej uprawy w Polsce; jednak standardowo wymagające pewnego zabezpieczenia zimowego przynajmniej dolnej części krzaka, często też całości. Tam gdzie wiadomo że mrozoodporność odbiega znacząco od tej normy, zaznaczono to w uwagach przy odmianie.

space

Wymagania (parametry ogrodowe):
stanowisko słoneczne
gleba przeciętnie wilgotna
gleba żyzna • gleba przeciętna ogrodowa
strefa mrozoodporności 5a

Rozmnażanie:

• przez szczepienie

cięcie róż

Sposób cięcia róż zależy od grupy odmian. Kierujemy się zasadą, że cięcie nie może ograniczać kwitnienia i ma sprzyjać zdrowotności krzewu.

space

Tradycyjne odmiany bez udziału róży chińskiej i odmiany europejskich gatunków botanicznych w tym liczne pnące, parkowe i okrywowe, kwitną raz w roku, na przełomie wiosny i lata, na pędach dwuletnich i starszych. Aby nie ograniczać kwitnienia usuwa się tylko zamierające i słabe pędy lub nadmiernie zagęszczające, albo zbyt powiększające krzew.

space