atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.PhragmiteteaR. Tx. et Prsg 1942

szuwary
szuwary trawiaste, wielkoturzycowe i inne z udziałem okazałych bylin dwuliściennych, występują w strefie przybrzeżnej i nadrzeżnej stojących i płynących wód śródlądowych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Phragmitetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych klasy Cl.Phragmitetea

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Phragmitetea

O.Phragmitetalia
All.Phragmition
Ass.Hippuridetum vulgaris
GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych
Ass.Scirpetum lacustris
Ass.Typhetum angustifoliae
Ass.Sagittario-Sparganietum emersi
Ass.Sparganietum erecti
GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion
Ass.Eleocharitetum palustris
Ass.Equisetetum fluviatilis
Ass.Phragmitetum australis
Ass.Typhetum latifoliae
Ass.Acoretum calami
GrAss.szuwary właściwe o zmiennym poziomie wody
Ass.Oenantho-Rorippetum
Ass.Glycerietum maximae
GrAss.szuwary halofilne
Ass.Scirpetum maritimi
All.Magnocaricion
GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów
Ass.Cladietum marisci
Ass.Thelypteridi-Phragmitetum
Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi
Ass.Iridetum pseudacori
GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach
Ass.Caricetum ripariae
Ass.Caricetum acutiformis
Ass.Caricetum paniculatae
GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych
Ass.Caricetum rostratae
Ass.Caricetum elatae
Ass.Caricetum appropinquatae
GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych
Ass.Caricetum distichae
Ass.Caricetum gracilis
Ass.Caricetum vesicariae
GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
Ass.Caricetum vulpinae
Ass.Phalaridetum arundinaceae
GrAss.odosobniona grupa (Magnocaricion)
Ass.Caricetum buxbaumii
All.Sparganio-Glycerion fluitantis
Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis
Ass.Glycerietum plicatae
Ass.Leersietum oryzoidis
Ass.Nasturtietum officinalis
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji