atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942

szuwary

szuwary trawiaste, wielkoturzycowe i inne z udziałem okazałych bylin dwuliściennych, występują w strefie przybrzeżnej i nadrzeżnej stojących i płynących wód śródlądowych

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaAsteretea tripolium (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe)Salicetea herbaceae (zespoły wyleżysk śnieżnych)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Phragmitetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Phragmitetea

  O.Phragmitetalia (szuwary)
  
    All.Phragmition (szuwary właściwe)
    
      Ass.Hippuridetum vulgaris
      
      GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych
      
        Ass.Scirpetum lacustris (szuwar oczeretowy)
        
        Ass.Typhetum angustifoliae (szuwar wąskopałkowy)
        
        Ass.Sagittario-Sparganietum emersi
        
        Ass.Sparganietum erecti (szuwar jeżogłówkowy)
        
      GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion
      
        Ass.Eleocharitetum palustris
        
        Ass.Equisetetum fluviatilis (szuwar skrzypowy)
        
        Ass.Phragmitetum australis (szuwar trzcinowy)
        
        Ass.Typhetum latifoliae (szuwar szerokopałkowy)
        
        Ass.Acoretum calami (szuwar tatarakowy)
        
      GrAss.szuwary właściwe o zmiennym poziomie wody
      
        Ass.Oenantho-Rorippetum
        
        Ass.Glycerietum maximae (szuwar mannowy)
        
      GrAss.szuwary halofilne
      
        Ass.Scirpetum maritimi (zespół sitowca nadmorskiego)
        
    All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)
    
      GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów
      
        Ass.Cladietum marisci (szuwar kłociowy)
        
        Ass.Thelypteridi-Phragmitetum
        
        Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi
        
        Ass.Iridetum pseudacori (szuwar kosaćcowy)
        
      GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach
      
        Ass.Caricetum ripariae
        
        Ass.Caricetum acutiformis
        
        Ass.Caricetum paniculatae
        
      GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych
      
        Ass.Caricetum rostratae
        
        Ass.Caricetum elatae (zespół turzycy sztywnej)
        
        Ass.Caricetum appropinquatae
        
      GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych
      
        Ass.Caricetum distichae
        
        Ass.Caricetum gracilis (zespół turzycy zaostrzonej)
        
        Ass.Caricetum vesicariae
        
      GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
      
        Ass.Caricetum vulpinae
        
        Ass.Phalaridetum arundinaceae (szuwar mozgowy)
        
      GrAss.odosobniona grupa (Magnocaricion)
      
        Ass.Caricetum buxbaumii (szuwar turzycy Buxbauma)
        
    All.Sparganio-Glycerion fluitantis (zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące)
    
      Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis (szuwar rogożowy)
      
      Ass.Glycerietum plicatae (szuwar manny fałdowanej)
      
      Ass.Leersietum oryzoidis
      
      Ass.Nasturtietum officinalis