Rubus fruticosus L. NOM. AMBIG.

jeżyna krzewiasta
na stronie — występowanie

występowanie

Wg czeklisty [24] to nazwa niejasna, odnosząca się bądź to do jeżyna fałdowana (Rubus plicatus), bądź do szerokiej grupy gatunków z sekcji Rubus.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw