atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.290)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Potentilla micrantha Ramond ex DC. in Lam. et DC. [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik drobnokwiatowy
Potentilla Potentilla Potentilla PotentillaPotentillapięciornik grzebieniasty (Potentilla conferta)pięciornik norweski (Potentilla norvegica)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
01.05.2009, Janikowa Grapa (Beskid Makowski); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potentilla (pięciornik)kl 7851

uwagi

Z pokroju i kształtu liści bardzo podobna do poziomki twardawej (Fragaria viridis). Różni się zdecydowanie budową kwiatów i rodzajem owocostanu.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.290 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090501.1.jkr - Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy); Janikowa Grapa (Beskid Makowski)
090501-1
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/Janikowa Grapa (Beskid Makowski)/ #4
znalezisko 20170514.1.mzch - Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
170514-1
leg. Maria Zacharczuk #8