Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)

uwagi

Fragaria viridis
Fragaria viridis (poziomka twardawa)
Z pokroju i kształtu liści bardzo podobna do poziomki twardawej (Fragaria viridis). Różni się zdecydowanie budową kwiatów i rodzajem owocostanu.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.290 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

wybrane okazy · selected collections

#4
jkr.090501-1
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/Janikowa Grapa (Beskid Makowski)/
#8
mzch.170514-1
leg. Maria Zacharczuk
#2
23 05 02 - 19
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny Brno Masaryk University/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji