atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Airetum praecocis (Schwick. 1944) Krausch 1967

zespół śmiałki wczesnej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Airetum praecocis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Airetum praecocis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Airetum praecocis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Airetum praecocis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)