takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Uvularia grandiflora Sm.

jagodowiec wielkokwiatowy
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 5

Wymagania: światło · cień · woda · gleba przeciętnie wilgotna lub gleba wilgotna · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·