Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
XL
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
pokrój
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
XL
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)

cechy charakterystyczne

Poza tym patrz cechy gatunku — koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum s.l.).
Kielich w czasie kwitnienia 4-5.5mm długości, na dojrzałych strąkach 7-11mm długości, 3.5-6.4mm szerokości, jego ząbki dłuższe od rurki kielicha; resztki korony na strąku nie wystają z kielicha.

space

Strąki (2.8)3.2-3.5(3.8)mm długości; nasiona 1.6-2.0mm długości.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Trifolium fragiferum ssp. fragiferum (koniczyna rozdęta typowa)
pokrój
Częsta. Pastwiska, wilgotne przydroża, solniska.

wybrane okazy · selected collections

#10
07 08 10 - 1
leg. Marek Snowarski
/Horyniec Zdrój/
#5
pkob.090720-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/
#13
grkol.190809-1
leg. Grzegorz Kołodziejczak
/Gdańsk Górki Zachodnie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Trifolium fragiferum L. ssp. fragiferum [🔉 tri·fo·li·um * sub·spe·ci·ēs *](pl) koniczyna rozdęta typowa
trifolium, -ii; trifoliatus, -a, -um; trifolius, -a, -um (lat., subst., n) — rzeczownik złożony - "trójlist" - z przedrostka tri- (trzy) i -folium,-ii (liść), nazwa naukowa dla rodzaju koniczyna (Trifolium), stosowana już w starożytnej łacinie dla koniczyn i jej podobnych roślin; w epitecie gatunkowym trifolii w dopełniaczu - "koniczyny" (np. pasożytująca na niej kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii)); często jako przymiotnik w epitetach gatunkowych trifoliatus,-a,-um lub trifolius,-a,-um (trójlistny, trójlistkowy)
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji