takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.

głowaczek olbrzymi
na stronie — wymagania i uprawa