atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Chenopodietum rubriTimár 1947[229] [🔉 che·no·po·di·e·tum ru·bri]

zespół komosy sinej i czerwonawej
Chenopodietum glauco-rubriLohm. 1950[14/gł.] · Chenopodietum glauco-rubri(Weevers 1940) Lohmeyer 1950 ex Oberd. 1957[229] · Chenopodio rubri-Atriplicetum patulaeGutte 1966 sensu auct. p.p.[229] · zb. Polygonum lapathifolium ssp. lapathifoliumBorysiak et Ratyńska 1984 p.p.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Chenopodietum rubri - zespół komosy sinej i czerwonawej
XL
Chenopodietum rubri - zespół komosy sinej i czerwonawej
XL
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zbiorowisko z przewagą komosy sinej (Chenopodium glaucum) i komosy czerwonawej (Chenopodium rubrum); rzadsze są fitocenozy z dominującym rdestem szczawiolistnym typowym (Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium) (rdestem kolankowym).

space

Ugrupowanie ma charakter nieco halofilny. Rozpowszechnione jest na terenie całego kraju.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: niezagrożone • siedliska N2000: 3270 ds,ds2 - zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością All.Chenopodion glauci p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Chenopodietum rubri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Chenopodietum rubri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Bidentetalia tripartiti (zbiorowiska terofitów nadwodnych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji