(zespół) Ass.Chenopodietum glauco-rubri Lohm. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Chenopodietum glauco-rubri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Chenopodietum glauco-rubri — lokalnie ChAll.; dominują »

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Chenopodietum glauco-rubri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Chenopodion fluviatilie

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti