atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Vinca difformis Pourr.

barwinek odmienny
Vinca difformis (barwinek odmienny)
06.05.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski
Vinca difformis (barwinek odmienny)
Vinca difformis (barwinek odmienny)

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220506.114.22 - Vinca difformis (barwinek odmienny); Arboretum Wojsławice
220506-114
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #3