atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Staphylea holocarpa Hemsl.

kłokoczka chińska