atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Berkheya cirsifolia Roessler.

berkeja ostrożeniolistna
Asteraceae Asteraceae Asteraceae AsteraceaeAsteraceaepartenium ambrozjowate (Parthenium hysterophorus)kalimeris Kitamury (Aster yomena)